ДЭЛХИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЦАХИМ ХАМГААЛАЛТ

AV Comparatives-н “Шилдэг бүтээгдэхүүн”-ээр өргөмжлөгдсөн
Product of the year
Best Protection
Best Performance
Best Repair
Best Android Security

Найдвартай хамгаалалт. Шилдэг үзүүлэлтүүд

Bitdefender
5.94
Kaspersky
5.90
Symantec
5.80
McAfee
5.11

Вирусны халдлагаас хамгаалах хамгийн сайн хамгаалалт (0-6 ба 6 оноо нь хамгийн өндөр хамгаалалттай). Нийт онооны дүнгээр.

Bitdefender Internet Security. 2011 оны 1-р сар - 2019 оны 2-р сар. AV TEST.

Bitdefender
5.80
Kaspersky
5.74
Symantec
5.31
McAfee
5.14

Төхөөрөмжний үйл ажиллагааны үзүүлэлтэд хамгийн бага нөлөө үзүүлдэг (0-ээс 6 ба 6 нь хамгийн хамгийн бага нөлөө үзүүлдэг ). Нийт онооны дүнгээр.

Bitdefender Internet Security. 2013 оны 1-р сар - 2019 оны 2-р сар. AV TEST.