Мэргэжилтнүүдийн сонголт

Та хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологиор цахим аюулаас өөрийгөө хамгаалаарай

Тэргүүлэх цахим хамгааллын бүтээгдэхүүн AV-Comparatives, February 2019

Компьютер хамгаалалт

 • Bitdefender Internet Security

  1 төхөөрөмж / 1 жил
  20000
  Дэлгэрэнгүй
 • Bitdefender Antivirus Plus

  1 төхөөрөмж / 1 жил
  18000
  Дэлгэрэнгүй
 • Bitdefender Total Security

  5 төхөөрөмж / 1 жил
  65000
  Дэлгэрэнгүй

Mac хамгаалалт

 • Bitdefender Total Security

  5 төхөөрөмж / 1 жил
  65000
  Дэлгэрэнгүй

Андройд хамгаалалт

 • Bitdefender Total Security

  5 төхөөрөмж / 1 жил
  65000
  Дэлгэрэнгүй
 • Bitdefender Mobile Security

  1 төхөөрөмж / 1 жил
  8000
  Дэлгэрэнгүй

Дурын төхөөрөмжинд тохирох хамгаалалт

 • Bitdefender Total Security

  5 төхөөрөмж / 1 жил
  65000
  Дэлгэрэнгүй